Vakexpert teelt en groene technologie

Agro Huijbregts Varkenshouderij- en Akkerbouw -Deze plek is voor jou

Student gaat na een inwerkperiode zoveel mogelijk de werkzaamheden zelf uitvoeren

Naar wie zijn wij op zoek?

Enthousiast, geïnteresseerd en leergierig.

Wat biedt het bedrijf?

Kans op een vaste aanstelling, maar belangrijker nog, veel ervaring en met een leuk team gezellig werken

Wat ga je leren?

 • Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
 • B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
 • B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
 • B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
 • B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
 • Telen product/gewas
 • P9-K1-W1 Draagt zorg voor het teeltproces en de verwerking
 • P9-K1-W2 Stuurt teeltproces
 • P9-K1-W3 Beheerst en monitort gewasgezondheid
 • Optimaliseren bedrijfsactiviteiten
 • P9-K2-W1 Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
 • P9-K2-W2 Stuurt medewerkers aan op vaktechnisch gebied
 • P9-K2-W3 Verbetert processen/productie
 • P9-K2-W4 Analyseert bedrijfsgegevens en vormt visie
 • P9-K2-W5 Analyseert toeleveranciers en afzetmarkt
 • P9-K2-W6 Adviseert over innovaties
 • P9-K2-W7 Vormt netwerken en maakt hier gebruik van

lees verder