KinderWijkTeam

 • Naam KinderWijkTeam
 • Leerbedrijf ID 100449845
 • KvK naam Stichting Schone Straat & Groene Buurt Arnhem
 • KvK nummer 64584682
 • KvK vestigingsnummer 000036790648
 • Bedrijfsindeling Lokaal welzijnswerk
 • Telefoon +31644449851
 • Bedrijfsgrootte 2 tot en met 9 medewerkers
 • Totale capaciteit 13
 • Stage/bbl overeenkomsten 2

Organisatieprofiel

 • Omschrijving KinderWijkTeam: stimuleren van verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid bij kinderen en volwassenen. Organiseren soc.cult.activiteiten in de aandachtswijken van Arnhem. Werktijden: 9-17 uur en ook weekenden.
 • Informatie Leren & Werken Studenten van de volgende opleidingen kunnen bij dit bedrijf stage lopen: maatschappelijke dienstverlening, social work, grafische vormgeving (website, pr, flyers), evenementenorganisatie. MBO-niveau 3-4, bedrijf heeft plek voor 6-8 stagiaires per studiejaar.
 • Informatie Student Bereikbaarheid per ov: goed.
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

KinderWijkTeam

 • Naam KinderWijkTeam
 • Leerbedrijf ID 100449845
 • KvK naam Stichting Schone Straat & Groene Buurt Arnhem
 • KvK nummer 64584682

Erkenningen

Sector: Economie en administratie

Sector: ICT

Sector: Media en vormgeving

Sector: Techniek en procesindustrie

Sector: Voedsel, natuur en leefomgeving

Sector: Zorg en welzijn

KinderWijkTeam

 • Naam KinderWijkTeam
 • Leerbedrijf ID 100449845
 • KvK naam Stichting Schone Straat & Groene Buurt Arnhem
 • KvK nummer 64584682

Contactpersonen (3)

Naam Rollen Opleidingen